Old Glasgow Pubs.co.uk

[ skip to navigation ]
Old Glasgow Pubs by john gorevan

 

Smiths.

3 Church Street, Coatbridge. ML5 3EB. Tel: 01236 606690.

 

Smiths Bar Coatbridge

Smiths Bar. 2005.

End.

Go to top of page